UP: Östra Distriktet, vad är det?

-Jag insåg när jag skrev kallelsen till distriktskongressen, den 30 Januari 2010, att för den som är nyfiken på vad distriktet är och faktiskt gör så är det inte så lätt att komma över informationen. Även om arbetet ändras sakta men säkert så är det tanken att detta blogginlägg ska tjäna som en förklaring av distriktet och arbetet som det ska utföra. Förhoppningsvis blir den gammal och inaktuell för att vi utvecklas och blir bättre!

De fem distrikten
Det politiska ungdomsförbundet Ung Pirat är indelat i tre olika nivåer. Lokalavdelningarna, förbundsstyrelsen och distrikten. Alla lokalavdelningar tillhör ett av de fem distrikten. De fem distrikten är norra, södra, östra, västra och och stockholm. De fem distrikten täcker tillsammans hela Sveriges yta och beroende på var lokalavdelningen har sitt säte så tillhör man det distrikt som sätet tillhör. Exempelvis tillhör Ung Pirat Örebro som har sitt säte i Örebro det Östra Distriktet.

Medlemskapet
Varje medlem tillhör indirekt ett distrikt eftersom de tillhör en lokalavdelning. I distrikten är det lokalavdelningarna som utgör medlemmarna, inte medlemmarna i sig. Det är alltså din lokalavdelning som representerar dig på distriktsnivå. Det innebär inte att man måste sitta i styrelsen för att ha kontakt med distriktet, en medlem som inte sitter i en lokal styrelse har samma möjlighet att kontakta och försöka påverka distriktet. Det innebär däremot att varje lokalavdelning på distriktets årsmöte, distriktskongressen, representeras av två medlemmar från lokalavdelningen.

Distriktens roll
Det är väldigt viktigt att vara tydlig med att distrikten inte står över lokalavdelningarna utan tvärt om. Distriktens roll är inte att säga till olika lokalavdelningar, där är det tvärt om. Distriktens roll är att hjälpa lokalavdelningarna med de resurser som distrikten har. Idag rör det sig främst om hjälp genom engegemang och kunskap men en vacker dag kommer distrikten få in landstingsbidragen och då kommer det även röra sig om ett omfattande ekonomiskt stöd. Distrikten håller däremot koll på lokalavdelningarna för att se om de kan tipsa om hur verksamheten kan förbättras - distriktet kan inte tvinga lokalavdelningarna att ändra på sig, bara komma med konstruktiv kritik.

Distriktets verksamhet
Den största delen av distriktets verksamhet..

..Forts. följer snart! Måste diska och äta!UP2010 - Föreläsningen och Östras Styrelse

Det tredje och sista inlägget i bloggserien är här och idag handlar det om den föreläsning som jag håller på att ta fram och min framtida aktivitet i Östra Distriktets styrelse.

Föreläsningen
Under ett halvår så har jag haft planer på att skriva ihop en föreläsning som jag ska kunna använda mig av när jag är ute på uppstartsresor, medverkar på olika utbildningar men framför allt om lokalavdelningar behöver något att krydda upp ett av sina möten med. Det stora problemet har varit att jag inte vetat vad jag ska prata om och vilken typ av material jag ska använda mig av. Nu vet jag.

Föreläsningen byter arbetsnamn nästan varje gång jag jobbar med den och går just nu under arbetsnämnet "Sammanhållning". Syftet är att få åhörare att inse att piratpolitiken kan vara grunden för framtidens politik om vi så vill och att rörelsen kommer lyckas med vad den vill om vi arbetar tillsammans. En blandning mellan ett brandtal som hettar upp glöden i åhörarens hjärta och tips om hur vi kan förbättra sammanhållningen i lokalavdelningar, grupperingar och förbundet som helhet.

-Målet är att åhörare som tvekat innan de har lyssnat på den ca 30 minuter långa föreläsningen ska inse hur realistiska våra mål är om alla hjälper varandra.

Sammanfattning av det planerade innehållet:
-Exempel på historiska framsteg för fri och rättigheter då folk kämpat tillsammans
-En del som förklarar att vi får ut oerhört mycket av ökad sammanhållning mellan medlemmarna
-Exempel på hur man som medlem, lokalavdelning, distrikt eller annan gruppering inom UP kan öka sammanhållningen mellan medlemmar och avdelningar.
-En optimistisk vision av hur ung pirat och piratpartiet skulle kunna se ut i framtiden ifall UP lyckas bygga upp den gemenskapen som jag pratar om

Det ska bli väldigt roligt och spännande att sätta ihop och öva in det hela. Förhoppningsvis kommer det hjälpa många lokalavdelningar med att förbättra sin verksamhet och därmed sin sammanhållning!Östra distriktets styrelse
Östra distriktets styrelse är utan tvekan mitt mest helhjärtade åtagande hittills i Ung Pirat, även om min aktivitet fick sig en rejäl törn under d'EU'valan nu under hösten. Precis då min aktivitet sjönk så hade vi tänkt inleda arbetet med tydliga arbetsroller i distriktsstyrelsen för att komma åt problemet med att vi inte fick så mycket gjort mellan styrelsemötena. Jag har fått göra det mesta arbetet och tagit de flesta initiativen i styrelsen 2009, något som till viss del är mitt eget fel genom dåligt delegerande. Med det sagt så är jag fortfarande mycket nöjd med de personer som jag arbetat med i styrelsen. Vi har tillsammans lagt grunden för att få en riktigt bra distriktsstyrelse under kommande år.

Varför vill jag då sitta kvar i styrelsen? Är det inte dags att lämna det hela med tanke på att jag bor 60 mil bort från distriktets norra gräns?

Först och främst så har jag redan tagit beslutet att inte kandidera till ordförandeskapet, förhoppningsvis kommer den mycket lovande piraten David Bergström ta över min post. Anledningen att jag vill sitta kvar som ledamot eller suppleant är att jag helt enkelt vill hjälpa till och implementera den nya arbetsmetoden och att jag har byggt upp en kärlek för östra distriktet som jag inte vill släppa riktigt ännu. Som ledamot vill jag vara med och föra en progressiv diskussion om distriktets verksamhet och framtid och vara med och hjälpa den nya ordföranden att ta över tyglarna.

Sammanfattningsvis
Som du ser så har jag stora UP-planer för det kommande året. Kommer jag klara av det? Att komponera föreläsningen är något som bara tar tid tills den är klar, sen kommer den vara en stor tillgång i mitt arbete inom förbundet som inte tar mer tid av mig än det tar att hålla i föreläsningarna som jag ändå kommer koppla till den andra verksamheten som jag deltar i.

Att förbereda sig inför kongressen ser jag som en del i mitt arbete med att förbereda mig inför mina förtroendeposter - om man är så insyltad i UP som jag planerar att vara som kommer man på köpet vara förberedded för kongressen.

De fyra förtroendeposterna kommer att kräva ett enormt engegemang men det engegemanget finns. Förhoppningsvis kommer jag under året också ha min B-kurs och C-kurs i statsvetenskap men är helt övertygad om att det kommer finnas gott om tid över till att brinna för vårat underbara ungdomsförbund - Om man brinner tillräckligt mycket för något så finns det alltid tid. Jag brinner för Ung Pirat.

Jag kommer mer eller mindre ta en piratpaus efter 10 december till mitten av januari för att ladda batterierna inför ett väldigt aktivt piratår.

Avslutsningsvis vill jag bara tilllägga att:
JAG ÄR SÅ JÄVLA TAGGAD

/EdwardUP2010 - Piratstudenterna i Umeå och Förbundsstyrelsen

Obs, nu med förtydligad vision

Det är dags att fortsätta med avslöjandet av mina planer för nästa års verksamhet inom Ung Pirat. I det tidigare inlägget så berättade jag om min planerade aktivitet i Piratnätet och också om mina förhoppningar om att få bli skickad till förbundskongressen. Jag vill passa på att tacka för positiv respons och så vill jag tacka Mab såklart för att han är Mab men även för att han gav mig en fin länk.

Det här inlägget handlar om uppstarten av men även den planerade verksamheten för Piratstudenterna i Umeå och min kandidatur till Ung Pirats förbundsstyrelse.

Piratstudenterna i Umeå
Onsdagen den 11/11 klockan 20:00 så var uppstartsmötet för PS i Umeå avslutat. Av de upp emot femton närvarande så var vi tre som studerade på universitet - en aning trist men jag är fortfarande glad att så många andra visade intresse och dök upp. Jag valdes till ordförande för PS i Umeå, någonting som jag verkligen ser fram emot att göra och något som jag längtar efter att få visa att jag kommer klara galant!

Syftet med PS i Umeå är framför allt att länka samma pirater på universitet genom sociala verksamhet men också att genom föreläsningar, propaganda och deltagande i kårvalet 2010 engegera fler människor i piratrörelsen. Vår förhoppning är att vi får stöd nog från studenterna inom Umeå Studentkår för att kunna vara med och påverka miljön på universitet. Trensperens, tillgänglighet och deltagande är ord som för mig är viktiga att de är med och formar universitetets verksamhet.

Piratstudenterna i Umeå håller sitt första styrelsemöte den 18/11 i mitt kök då det bjuds på fantastiskt vegankäk av högsta kvalitet tillsammans med konspiratoriska brädspel och ett intensivt planerande av övertagandet av Umeås Studentkår!


Kandidatur till Ung Pirats förbundsstyrelse
För att grundligt förklara varför jag vill sitta i förbundsstyrelsen så tänkte jag gå in på tre olika saker som tydligt profilerar min kandidatur. Den enligt mig största utmaningen för Ung Pirat, vad jag tror att jag kan tillföra till förbundet genom att sitta i förbundsstyrelsen och min vision av framtidens Ung Pirat.

Förbundets just nu största utmaning
-Engegera fler medlemmar och nya målgrupper
Ung Pirat är idag Sveriges största ungdomsförbund till medlemsantalet men till aktivitet så skulle jag inte säga att vi ens är lika stora som varken UV eller GU som jag under flera perioder varit i nära kontakt med. Hur kan vi ha dubbelt så många medlemmar samtidigt utan att ha minst dubbelt så mycket aktivitet?

Anledningarna till detta tror jag är dessa: Det är väldigt enkelt att bli medlem och därför väljer många att vara medlemmar bara för att visa sitt stöd. Vi har en oftast en smal verksamhet på lokal nivå vilket leder till att smala grupper av aktivister växer fram. Vi saknar en bredd inom förbundet som UV och GU inte saknar på samma sätt.

Varför skulle du som man eller kvinna utan något större datorintresse eller som irakisk flykting, som säkert vet precis vad avsaknaden av integritet gör mot samhället, söka dig till en grupp som i största mån består utav unga "vita" män som enligt tidningarna bara bryr sig om att fildela?

Förbundsstyrelsen och distrikten måste bli bättre på att inspirera medlemmar och lokalavdelningar till att börja söka efter nya sociala forum. Genom samarbete och gemenskap så kan vi utöka mångfalden inom ung pirat och därmed inom piratrörelsen som helhet.

Exempel: Konserter, föreläsningar, läger, politiska aktioner, studieresor - det finns så mycket idéer här uppe att jag sparar det till en helt ny bloggpost i framtiden!

Min vision av framtidens Ung Pirat
När jag tänker på framtidens Ung Pirat så ser jag ett ungdomsförbund präglat av främst tre karaktärsdrag:

Gemenskap
Demokrati
Öppenhet

Genom en kraftig ökning av den sociala verksamhet inom förbundet, en fortsatt optimering av deltagardemokratin i förbundet och genom att vi är noga med att inte dölja saker i onödan för varandra så är jag övertygad om att vi i framtiden kommer bli det tveklöst bästa politiska ungdomsförbundet i Sverige. Fantastiska idéer och djupt rotad gemenskap kommer utav att vi ses oftare och bättre med varandra. Genom fortsatta förbättringar av möjligheten att inspirera och kritisera alla nivåer av förbundet så kommer vi bygga upp en naturlig relation för medlemmen till att påverka förbundet.

Jag vägrar att se ett förbund som präglas av en grov snedfördelning när det kommer till etnicitet och kön, en stor majoritet av vita grabbar håller inte för mig, det måste bli förändring. Vår agenda berör alla - likaså borde alla visa ett stort intresse för vår agenda! Jag ser ett förbund som präglas av sin mångfald och är hemvist för unga medborgare av alla samhällsklasser, etniciteter och politiska ideal, förutom de som aktivt strider mot våra fastslagna principer. Jag ser ett politiskt förbund som stärks utav den diskussion som går att föra tack vare vår politiska bredd.

När jag tänker på framtidens Ung Pirat så ser jag framtidens medborgare, medborgare som är vana att diskutera och påverka och som inte kräver mindre än att få ha kvar och i längre utsträckning öka möjligheterna att göra just det, påverka.

Vad jag skulle tillföra till förbundsstyrelsen
Förutsatt att inget extremt händer så kommer jag med största sannolikhet vara en av de unga pirater som är mest aktiv i förbundet under det kommande året - jag kommer som ev. ordförande för piratnätet träffa mängder av unga pirater och därmed bli ännu ett utmärkt ansikte utåt för förbundsstyrelsen. Jag kommer samtidigt ha möjlighet att föra fram synpunkter och åsikter direkt från lokal nivå som en ren avkastning på mitt engegemang i piratnätet.

Jag har alltid konstruktiva och kreativa idéer på lut, något som jag är helt övertygad om att en förbundsstyrelse inte kan få nog av. Jag har en väldigt positiv framtidssyn när det kommer till UP och tänker verka inom förbundsstyrelsen för att se till att medlemmarnas åsikter finns med i den mån det är möjligt när beslut fattas på FS-nivå.

Om du tror att ett huvud sprängfyllt med idéer, en utåtriktad och driven kille, skulle kunna tillföra något i förbundsstyrelsen 2010 så är jag en utmärkt kandidat. Om du gillar mina idéer (som kommer att publiceras här på bloggen) så tycker jag att du ska be ett kongressombud nära dig att slänga sin röst på mig, förutsatt att valberedningen släpper fram mig.

Tack för att du intresserar dig för PSiUmeå och min kandidatur till FS! Imorgon skrivs det om mina förhoppningar om att få fortsätta sitta kvar i östra distriktets styrelse och om den föreläsning om jag har börjat jobba på som går under arbetsnamnet "Ung Pirat är helt enkelt bäst"/Edward

UP2010 - Förbundskongressen och Ordf. Piratnätet

Välkommen till en presentation av mina planer för min verksamhet i Ung Pirat. Presentationen är uppstyckad i tre separata blogginlägg av den enkla anledning att det finns så mycket att skriva. Det första inlägget riktar in sig på min kandidatur till förbundskongressen 2010 och mina förhoppningar om att få vara ordförande i Piratnätet under nästa verksamhetsår.

Kritik välkomnas och besvaras så fort som möjligt. Jag är säker på att min agenda inför kongressen kommer bli utökad och att jag kommer få fler idéer om vad man kan göra med piratnätet men det här är sånt som jag redan nu vet att jag vill göra!


Förbundskongressen 2010
Ett av mina mål är att få förtroendet att få representera förbundet på vår förbundskongress nästa år. Här följer en presentation av mig. Jag är Edward Lundkvist, för vissa känd som Edvard. Min tid i Ung Pirat går att dela upp i två perioder. Den första var den period som inleds med att jag går med i förbundet, startar UP:Eskilstuna, blir invald i piratnätets styrelse och blir ordförande i Östra Distriktets styrelse. Under de sex månader som jag var som mest aktiv i Ung Pirat så startade jag fyra lokalavdelningar, reste till Finland på den internationella piratkongressen, anordnade en förbundskongress tillsammans med östras styrelse och deltog i distriktsstyrelseutbildningen i skåne. Jag kan också lägga till att jag lärt känna en jäkla massa folk inom förbundet och partiet också, men det säger sig väl nästan självt? 

Den andra perioden var eftervals-koman som drabbade många fler än mig själv. Jag hade nyligen beslutat att lämna partiet på grund av min skepsis mot delar av partiledningen och kände mig allmänt skeptisk mot partiet. Bara ordet Pirat var nog för att få mig stressad och trött och inte långt därefter som kom beslutet att flytta långt från Eskilstuna och Östra Distriktet, hela vägen till Umeå, för att inleda mina studier. Det tog två månader i Umeå innan jag hittade tillbaka till min inre Pirat och jag känner idag en större optimism än jag någonsin gjort tidigare när det kommer till Ung Pirat.Jag funderar just nu mycket på hur Ung Pirat ska kunna engegera fler av sina medlemmar och är positiv till idéer om att ge mer pengar direkt till lokalavdelningarna. Jag har också hört tankar på att viktiga delegera uppgifter till tematiska lokalavdelningar. Exempelvis genom att låta Piratnätet sköta piratakuten, idén intresserar mig och jag kommer att börja att kika närmare på möjligheterna. Vi står inför tuffa utmaningar nu med höga medlemsantal(många passiva medlemmar att få med i rörelsen) och många lokalavdelningar med låg aktivitet som säkerligen skulle gå att få fart på. Vi står också inför ett val där många av våra nyckelpersoner kommer vara aktiva i valrörelsen och troligtvis lägga mycket av sitt arbete med UP åt sidan.

Jag tror att vi ska lägga mycket krut på att skapa sociala forum och uppmana lokalavdelningar och distrikt till att hålla i innehållsrika fysiska möten där unga pirater tillsammans planerar förbundets framtid. Min erfarenhet är att det är genom de fysiska mötena med andra unga pirater som man verkligen blir peppad att delta!

Följ min väg till kongressen 2010 för att få se de motioner jag vill driva och vad jag för att se vad jag kommer argumentera för och mot. Vote "Easy E" for congress!


Ordförandeskap för Piratnätet, Ung Pirats bästa lokalavdelning.
-Piratnätet är den lokalavdelning som idag plockar upp de medlemmar som inte bor tillräckligt nära en lokalavdelning för att hamna i en sådan. Vi fiskar istället upp dem och hjälper till att starta en lokalavdelning. Syftet är helt enkelt att se till att det startas lokalavdelningar där det behövs och är möjligt.

Jag skulle vilja att Piratnätet utvecklades till att bli en lokalavdelning som inte bara sysslar med att starta lokalavdelningar. Jag skulle vilja se en lokalavdelning som närvarar på partiets och förbundets evenemang och spred pepp. Jag vill se en lokalavdelning som uppmanar lokalavdelningar och distrikt att anordna fler sociala events för att bygga på gemenskapen inom förbundet och som hjälper dem att göra det.

Hittills har Piratnätet varit ett nät som fiskat upp lösdrivande unga pirater och hjälper de att bilda självständiga lokalavdelningar. Jag tänker jobba för att piratnätet också blir ett nät av trådar som drar förbundet samman och bygger upp en stark gemenskap inom förbundet.

Jag kommer skriva mer om vad jag vill göra med Piratnätet i framtida inlägg både i forumet och här på bloggen.


(jag älskar fula bilder från paint)


Missa inte nästa del där jag skriver om min kandidatur till Förbundsstyrelsen och mitt ordförandeskap i Piratstudenterna i Umeå!

Polisen - Till demokratins försvar?

Jag såg nyss en video där dansk polis bryter en blokad med våld. Vad demonstranterna försökte försvara får ni ta reda på själva, det är inte var jag tänkt gå in på. När jag såg filmen så vände sig min mage och jag insåg att det där är vad som väntar mig i köpenhamn om en månad när jag tar mig till klimatmötet för att vara en del av den folkmassan som kommer försöka lyfta fram de riktiga lösningarna på klimatkrisen.

Vi kommer mötas av tillfälliga lagar som ska försvåra demonstrerandet och försvara topmötet. De av oss som är hängivna nog att ge fan i lagar uppsatta av de som vi försöker påverka kommer bemötas av lagar som anpassats enbart för att hindra oss.

Vi lever i liberala demokratier som är uppbyggda på ofrivilliga överenskommelser mellan människor. För att försäkra sig om att vi inte bryter dessa överenskommelser så finns dem som har befogenheter att ställa sig mellan oss och överträdelserna. Dessa är poliserna, demokratins första led i kriget mot de olydiga. Man har kommit fram till att civilkuragen inte räcker för att hindra brott - istället behövs de som kan rida på paragraferna och skydda de svaga och de starka likaså. Polisen försvarar tanter mot övergrepp, skyddar tonårsflickor när våldtäkter nalkas och jagar bankrånare som flyr med folks livsbesparingar. Polisen försvarar överflödet som vilar hos de rika från att bli taget av de som saknar mat eller bostad, polisen försvarar nynazister som på öppen gata sprider lögner om flyktingarnas förtryck mot svensken och polisen ställer sig ivägen när vi vägrar acceptera de beslut som fattas om våra liv, vår framtid.Vi lever i representativa demokratier där vi lämnar ifrån oss delar av vår frihet och låter överenskommelserna styra våra liv. Om majoriteten vill att alla med svart hy ska kastas i finkan så är det en överenskommelse som vi förväntas acceptera och gör vi inte det så står de där, ivägen för de av oss som vägrar. Dessa är poliserna, demokratins första led i kriget mot de som säger ifrån. De av oss som motsäger sig överenskommelserna är en minoritet, annars skulle andra överenskommelser uppenbarligen råda. Det betyder inte nödvändigtvis att vi har fel, det kan lika gärna betyda att det är fullt naturligt att inte vilja bråka med riddare i kevlar beväpnade med batonger och paragrafer. Det kan lika gärna betyda att det inte är så många som är beredda att bryta överenskommelserna för att nå förändring med tanke på konsekvenserna.

Hur många skulle egentligen ställa sig utanför toppmötet och ryta åt etablisemanget om det inte vore för att etablisemanget skickar en jävligt tydlig signal om att vilja bli lämnade ifred? Man radar upp 6000 poliser, FN-militär, särskilda lagar för att hindra folk från att påverka - Kan man skicka en tydligare signal om att "pöbeln" ska hålla sig utanför beslutsfattande när det inte är valdag.

Jag tror inte att vi kan avskaffa polisen över en natt och jag vet inte heller om det vore det bästa. Jag vill inte ifrågasätta poliser som fenom när jag skriver. Jag vill ifrågasätta det faktum att poliser med våld och med lagen på sin sida pucklar på ungdomar som offrar hull och hår för det de tror på.

Vi lever i en värld som är överfylld med orättvisor och klimatproblem som våra folkvalda ledare inte verkar förstå sig på. Det finns de av oss som inser att den smidiga lösningen, den där en majoritet tillsammans tvingar ledarna att genomföra drastiska åtgärder för att ändra utvecklingen som sker i världen. Det finns de av oss som inser att naturen måste räddas idag. Det finns de av oss som inte lutar oss tillbaka och accepterar orättvisor i väntan på att alla ska vakna och ta tag i de uppenbara problemen.

Jag vill knäböja mig för alla de människor som tar ansvar, alla de människor som bekämpar orättvisorna som så uppenbart är ett resultat av livet som vi lever det, alla människor som skiter i de överenskommelser som just nu hindrar oss från att rädda världen, men jag gör det inte för att jag vet att de hellre vill se mig på benen, kämpandes för den värld som de kämpar för.

Jag avslutar med en uppmaning:

Ta en kort paus och fundera över vilka som försvarar de svaga. Ta en kort paus och fråga dig vilka som egentligen utgör demokratins första led.

-Edward Lundkvist

Slut på allt prat - Nog fan är jag pirat

De senaste månaderna har jag legat lågt med mitt piratande. Gradvis har min övertygelse på att rösta på den rödgröna koalitionen ökat i tron på att sossarna förstår med hjälp av vänstern och miljöpartiet att de integritetskrändande lagarna ska bort. När jag inte suttit öga mot öga med mina pirat-kamrater så har jag inte längre kännt mig som en pirat. Det gick så långt att jag helt och hållet slutade försvara piratrörelsen i diskussioner.

Nu minns jag varför jag engegerade mig i piratrörelsen och framför allt varför jag lagt ner så många timmar av diskussion på att försvara min älskade piratrörelse. De andra partierna förstår verkligen inte problemet och ser inte hur de slår krokben på demokratin. Nu minns jag varför piratrörelsen var den enda parlamentariskt aktiva rörelsen som jag ville stödja.Jag insåg att vänner till mig knyter sina politiska skor och gör sig redo för att börja rusa mot riksdagen. Jag insåg att de som jag kallar allierade också direkta fiender till min ideologi. Socialdemokraterna visar på uppenbar okunskap på ett område jag prioriterar väldigt högt ideologiskt och står egentligen inte alls för det samhälle jag tror på. Mitt stöd till socialdemokraterna grundar sig egentligen på mina problem med alliansen.

Vad ska jag göra nu?

-Östra Distriktet
Först och främst göra ett snyggt avslut på min tid som ordförande i Östra Distriktet. Jag kommer försöka få en plats i distriktsstyrelsen för att kunna stötta den nya styrelsen men mitt hjärtebarn kommer inte få lika mycket av mitt engegemang som jag hade velat ge det om jag bodde bättre till geografiskt.

-Piratstudenterna i Umeå
Jag ska leta reda på vapendragare till att starta upp Piratstudenterna här i Umeå.

-Piratnätet
Jag kommer sträva efter att bli ordförande för Piratnätet under 2010 för att aktivera ung pirats roligaste avdelning. Jag ser fram emot att under året resa runt och bygga upp Piratnätet i hela Sverige, för er som har frågor om piratnätet så är det bara att ställa dem, tro mig när jag säger att det är det är bland det bästa vi har i hela Ung Pirat!

-Förbundskongressen
Jag ska kandidera till att bli skickad till vår distriktskongress för att driva vissa frågor. Mer om det kommer i och med att jag accepterar min nominering.

-Mycket mer!
Mitt huvud är fullt med engegemang och idéer, UP-Festival, brysselresa, kreativa demonstrationer och en hel drös med annat som jag vill göra inom vårat underbara förbund!

Så med extremt mycket drive ger jag mig in än en gång i piratrörelsen med stora delar av mitt engegemang! Nu skickar vi våra vänner till riksdagen och bygger om Sverige, är du med mig kamrat?

RSS 2.0